Ο ιστότοπος, όπου βρίσκεσθε, αποτελεί παράρτημα του e-περιοδικού Νυχθημερόν της Ζακύνθου και αφορμήθηκε από την διάθεση των συντελεστών του ζακυνθινού αυτού ηλεκτρονικού ιστότοπου για μια μικρή έστω συμβολή στo έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και μάλιστα του δραστήριου Επισκόπου Μοζαμβίκης κ. Ιωάννου, του Ζακυνθίου. Ο Ορθόδοξος Επίσκοπος της μεγάλης και φτωχής αυτής αφρικανικής χώρας επωμίσθηκε από τον Οκτώβριο του 2010 τον ευαγγελισμό εις Χριστόν των Μοζαμβικανών, υπό το πατρικό βλέμμα του προεστώτος του δευτερόθρονου Ορθοδόξου Πατριαρχείου, Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄.

E-mail ιστότοπου: orthomoz@gmail.com / Επικοινωνία με την Ιερά Επισκοπή Μοζαμβίκης: naosgr@gmail.com

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ "ΑΛΗΘΩΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ (13.4.2013)

23.12.12

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄ για τα Χριστούγεννα 2012 [ελληνικά, πορτογαλικά, ρωσικά]


Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β΄
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω περιπόθητα,
            Δύο χιλιετίες πριν ο Θεός απεκάλυψε την απεριόριστη ευσπλαχνία Του προς τον άνθρωπο: «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τόν κόσμον, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόληται αλλ’ έχη ζωήν αίωνιον» (Ιω. 3,16). Ο Υιός και Λόγος του Θεού κενώθηκε, πήρε τη μορφή δούλου. Γεννήθηκε ως άνθρωπος και ταπεινώθηκε ως άνθρωπος. Αποδέχθηκε την ανθρωπότητα, παρά την ετερότητα. Έγινε Εκείνος μέσω του Οποίου το γένος των ανθρώπων επανενώθηκε με τον Θεό.
            Η φιλοξενία του ανθρώπου από τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναδείχθηκε σε πρότυπο φιλοξενίας στη σχέση μας με τους άλλους. Η φιλοξενία αυτή σημαίνει κένωση του εαυτού μας και απροϋπόθετη αποδοχή των άλλων. Η φιλοξενία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη της δικής μας κοινότητας. Ο Ενανθρωπήσας Ιησούς μας καλεί να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς.
            Επέλεξε έναν "ξένο", τον Σαμαρείτη, για να δείξει την ανάγκη εκπλήρωσης της εντολής για την αγάπη προς τον πλησίον. Επέκτεινε τη φιλοξενία Του σε όλους όσους είχαν ανάγκη συμπόνιας. Προσέφερε φιλοξενία σε όσους είχαν σπρωχθεί στο περιθώριο της κοινωνίας. Ο Ίδιος συχνά αντιμετώπισε την αδυναμία των ανθρώπων να Τον καταλάβουν. Ο Ίδιος συχνά βίωσε την απόρριψη και αναζήτησε την φιλοξενία.

Προσφιλέστατοι αδελφοί,
            Το παράδειγμα του Ιησού Χριστού που αγκάλιασε τους καταφρονημένους, προσέφερε φιλοξενία προς τους ξένους και αποδέχτηκε τους άλλους ας γίνει πηγή έμπνευσης για τη δική μας κοινωνική συμπεριφορά προς όσους έχουν ανάγκη φιλοξενίας. Στις μέρες μας οφείλουμε να κάνουμε πράξη την φιλοξενία όχι μόνο ως παροχή βοήθειας προς τους άλλους. Στις μέρες μας οφείλουμε να βιώνουμε την φιλοξενία ως άνοιγμα προς τους άλλους.
            Ένα άνοιγμα θεμελιωμένο στο σεβασμό της αξίας όλων των ανθρώπων αδιακρίτως. Ένα άνοιγμα βασισμένο στην ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός μας συναντά καθημερινά στην ειρηνική και αγαπητική επαφή μας με τους συνανθρώπους μας· συνανθρώπους αγνώστους προς εμάς, φτωχούς και βασανισμένους· αλλά και συνανθρώπους εθνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά ξένους προς εμάς.
            Η αποδοχή του άλλου είναι η απόδειξη της αληθινής φιλοξενίας. Η αποδοχή του άλλου είναι η πραγματοποίηση της εντολής "αγάπα τον πλησίον ως σεαυτόν". Η αποδοχή του άλλου μπορεί να αλλάξει τον άλλο, όπως μπορεί να αλλάξει και εμάς. 
            Αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνω από την Αφρική, τη γη όπου ο Θεός μας μιλά μέσω των άλλων για να μας διδάξει και να μας μεταμορφώσει· τη γη όπου ο Θεός χρησιμοποιεί εμάς για να μεταμορφώσει τους άλλους.   
Χρόνια Πολλά!

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β΄ 
Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
Χριστούγεννα 2012

*          *          *

Νο.260/2012
Theodoros II
PELA GRAÇA DE DEUS Papa e Patriarca
De Alexandria, toda a terra do Egito, e toda a África
Para todo o corpo do trono patriarcal e APOSTÓLICA DE ALEXANDRIA graça e misericórdia E PAZ
De Nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo
Nascido em Belém

Meus queridos irmãos e filhos amados no Senhor,

Há dois mil anos, Deus revelou Sua compaixão infinita para com a humanidade: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3: 16). O Filho ea Palavra de Deus foi esvaziado, e tomou a forma de servo. Ele nasceu como um homem e se humilhou como homem. Ele aceitou a humanidade, apesar da diversidade. Ele tornou-se, mediante a qual a raça humana se reencontrou com Deus.

Hospitalidade de Deus para a humanidade na pessoa de Jesus Cristo tornou-se um protótipo de hospitalidade em nossas relações com os outros. Esta hospitalidade significa um esvaziamento de nós mesmos e uma aceitação incondicional dos outros. Esta hospitalidade não se limita apenas aos membros de nossa comunidade. O Encarnado, Jesus chama-nos a amar até os nossos inimigos e orar por eles.

Ele escolheu um "estrangeiro", um samaritano, para mostrar a necessidade de cumprimento do mandamento de amar o nosso próximo. Ele estendeu sua hospitalidade a todos os que tinham necessidade de compaixão. Ele ofereceu hospitalidade a todos que tinha sido empurrado para a margem da sociedade. Ele próprio enfrentou muitas vezes a incapacidade das pessoas para entendê-Lo. Ele próprio, muitas vezes experimentou a rejeição e hospitalidade procurado.

Amados irmãos e irmãs,

Exemplo de Jesus Cristo de abraçar o desprezado hospitalidade, oferecendo-se para estranhos e aceitar os outros, deve tornar-se uma fonte de inspiração para o nosso comportamento social para todos os que precisam de hospitalidade. Durante estes tempos devemos colocar em prática a hospitalidade não só como um oferecimento de ajuda para com os outros. Durante estes tempos que devemos experimentar a hospitalidade como uma abertura para outros.

Uma abertura com base no respeito do valor de todas as outras pessoas de forma igual. Uma abertura com base na fé inabalável de que Deus nos encontra todos os dias em nossos contatos pacíficos e amorosos com nossos companheiros seres humanos, seres humanos desconhecidos para nós, os pobres e atormentado, mas também outros seres humanos a nível nacional, culturalmente e religiosamente diferentes de nós .

A aceitação dos outros é a prova de hospitalidade genuína. A aceitação dos outros é a realização do mandamento "amarás o teu próximo como a ti mesmo". A aceitação dos outros pode alterá-los, como também pode nos mudar.

Esta é a mensagem que eu envio para você a partir de África, a terra onde Deus nos fala através de outras pessoas para nos ensinar e transformar a terra em que Deus nos usa para transformar os outros.

Feliz Natal

† Theodoros II
Papa e Patriarca de Alexandria e toda a África

Na Cidade Grande
de Alexandria
Festa da Natividade 2012

*          *          *


Νο.260/2012

Теодорос II
По милости Бога Папа и Патриарх
Александрия, вся земля Египта и всея Африки
На все тело Апостольской И Патриарший Престол ALEXANDRIA благодать и милость и мир
От нашего Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Родился в Вифлееме

Мои дорогие братья и чада возлюбленные в Господе,

Две тысячи лет назад Бог открыл Свою бесконечную сострадания к человечеству: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16). Сын и Слово Божие опустела, и взял на себя образ раба. Он родился как человек, смирил Себя, и как человек. Он принял человечество, несмотря на разнообразие. Он стал через кого рода человеческого воссоединился с Богом.

Гостеприимства Божьей человечества в лице Иисуса Христа стало прообразом гостеприимства в наши отношения с другими людьми. Это означает гостеприимство опорожнения себя и безоговорочное принятие других. Это гостеприимство не ограничивается только членами нашего сообщества. Воплощенные Иисус призывает нас любить даже наших врагов и молиться за них.

Он выбрал «иностранец», самарянин, чтобы показать необходимость исполнения заповеди любви к ближнему. Он выразил гостеприимства для всех, кто нуждался в сострадании. Он предложил гостеприимство всем, кто был отброшен к краю общества. Он сам часто сталкивался неспособность людей понять Его. Он сам часто испытывают неприятие и искомый гостеприимства.

Возлюбленные братья и сестры,

Например Иисуса Христа охватить презирал, предлагая гостеприимство по отношению к незнакомым людям и принимать другие, должны стать источником вдохновения для наших социальное поведение по отношению ко всем, кто нужно гостеприимства. В это время мы должны поставить гостеприимства на практике не только как предложение помощью к другим. В эти времена мы должны испытать гостеприимство, как открытие для других.

Открытие основано на уважении стоимость всех других людей одинаково. Открытие основано на непоколебимой верой, что Бог встречает нас каждый день нашей мирной и любящей контакты с нашими коллегами человека; же человека существа неизвестного нам, бедным и мучился, но также коллег человеческого существа на национальном, культурном и религиозном отличаются от нас .

Принятие других является доказательством подлинного гостеприимства. Принятие других является реализация заповеди "возлюби ближнего твоего, как самого себя". Принятие других может их изменить, так как он также может изменить нас.

Это послание, которое я пошлю вам от Африки, земля, где Бог говорит с нами через других, чтобы научить нас и превратить землю, на которой Бог использует нас для преобразования других.

Много лет!

† Феодор II
Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки
 
В большом городе
Александрия
Праздник Рождества 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: